ru : ua

Способи синхронізації часу

Відповідно до протоколу NTP, синхронізація часу можлива наступними способами:

Для разового одержання точного часу від NTP-серверу досить послати на нього SNTP-запит поточного часу.

Періодичне одержання точного часу по запиту забезпечується регулярним опитуванням NTP-сервера постійно запущеною програмою (демоном). В UNIX системах існує спеціальна програма ntpd або xntpd. Windows системи, залежно від версії, можуть мати (або не мати) убудовані засоби синхронізації (див. нижче).

Синхронізація по регулярних сигналах точного часу забезпечується регулярним відправленням NTP-сервером так званих широкомовних сигналів точного часу - NTP Broadcast. Однак даний метод застосуємо лише в локальних мережах, оскільки будь-які широкомовні пакети не вийдуть за межі раутера мережі.

Налаштування програм синхронізації часу

Xntpd і ntpd (Berkeley-Версія xntpd)

Для налаштування демона xntpd (ntpd) досить прописати в його конфігураційному файлі /etc/ntpd.conf наступні параметри:

server ntp.time.in.ua
server ntp2.time.in.ua

і зрозуміло не забути зробити дозвіл запуску цього демона. Для FreeBSD це забезпечується додаванням наступної строки у файл /etc/rc.conf:

ntpd_enable="YES"

Додаткові параметри запуску можуть бути зазначені в змінної ntpd_flags. Додаткову інформацію ви можете одержати з документації до xntpd (ntpd) у Вашій системі (man ntpd).

Ntpdate

В UNIX-системах ntpdate використовується для одноразової корекції системного часу. Звичайно ця процедура виконується при завантаженні операційної системи й команда синхронізації може бути наступного виду:

ntpdate -bs ntp.time.in.ua ntp2.time.in.ua

Rdate

В UNIX-системах rdate є простою і легкою командою, що разово установлює час по годинниках іншої машини. У деяких випадках вона цілком може замінити раніше згадану ntpdate. Використання й розуміння команди не вимагає більших зусиль, рядок запуску:

rdate -s ntp.time.in.ua

Timed

timed можна назвати попередником xntpd, але в багатьох випадках його виявляється цілком достатньо. Рядок запуску, що рекомендується, виглядає так:

timed -F ntp.time.in.ua

Убудовані засоби Windows 2000

Для запуску синхронізації ОС Windows 2000 необхідно виконати наступні команди (з командного рядка - cmd):

net time /SETSNTP:ntp.time.in.ua
net start w32time

Після успішного виконання даних команд необхідно відкрити список служб (Адміністрування/Служби) і у властивостях Служба часу Windows установити (або переконатися, що параметр має вірне значення) параметру Тип запуску значення Авто.

Windows 2003, Windows XP і Windows Vista

Для даних версій ОС Windows Вам досить відкрити вікно налаштування часу (через Панель керування або годинники в системному треї) і на вкладці "Час Інтернету" вибрати опцію "Виконувати синхронізацію із сервером часу в Інтернеті" і в полі "Сервер" указати адресу

ntp.time.in.ua

Для ОС Windows Vista на вкладці "Час Інтернету" необхідно додатково нажати кнопку Змінити параметри для відкриття вікна зміни параметрів NTP-сервера

Тонке налаштування Windows 2003, Windows XP и Windows Vista

Стандартно, інтервал оновлення часу у Windows достатньо великий - 1 тиждень. При достатньо низькій точності системних годинників комп'ютеру це дуже великій інтервал. При такому налаштуванні за 1 тиждень годинники Вашого комп'ютеру можуть отримати похибку величиною близько хвилини чи навіть десятка хвилин. Ми рекомендуємо Вам зменшити цей інтервал оновлення - до декількох годин. Ці зміни істотньо не збільшать ні Вашого трафіку, ні навантаження на NTP-сервер, проте позволить підтримувати точність ходу годинників Вашого комп'ьютеру.

Для цього Вам необхідно внести зміни у системному рєестрі Windows. Відкрийте редактор рєестру (Пуск -> Виконати -> "regedit") та знайдіть розділ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient. У цьому розділі є параметр - SpecialPollInterval, який як раз і відповідає за період оновлення часу в секундах. Змініть значення цтого параметру, наприклад, на 3600, що буде відповідати синхронізації часу кажниу годину. Для того, щоб ці зміни були активовані, виконайте команду (з командної строки - cmd)

w32tm /config /update

чи перезавантажте комп'ютер.

Інші версії Windows (95/98/ME)

Для інших версій ОС Windows, а також для описаних, можемо порадити досить цікаву утиліту синхронізації часу Tardis2000. Скачати дану програму Ви можете й з нашого сайту.

Дана програма дозволяє вказувати декілька NTP-серверів, змінювати параметри синхронізації (періодичність синхронізації, точність установки часу, запуск у системному треї) і т.п. Програма має досить зрозумілий інтерфейс і повноцінну довідку. Єдина порада - програма має можливість одноразової синхронізації із сервером при запуску, після чого завершуює своє виконання. Для скасування даного поводження програми (для можливості змін налаштуваннь) досить при запуску файлу програми утримувати натиснутою клавішу Shift клавіатури.

Загальні поради й рекомендації

Сподіваємося, викладені отут рекомендації та поради дозволять Вам завжди мати точний час на своєму сервері або домашньому комп'ютері.

на головну сторінку